Измерване & контрол

Друга важен момент е оборудването за цялостно ефективно управление на водоснабдителната система.

Ние предлагаме оборудване за наблюдение и проучване на мрежата като:

Дебитомери
Акустични корелатори 
Регистратори на данни

 Login / Register
Език:
Последвайте ни: