Активен контрол на течове

За активен контрол на течовете, Wato съчетава различни дейности, целящи намаляването на загубата на вода и подобрение на ефективността на мрежата.

  • Предпроектно проучване на мрежата и нейните критични проблеми
  • Избор на точки за измерване на налягане и дебит
  • Подготовка на DMA програма
  • Анализ на посоката на теча и налягането
  • Подготовка на баланса на стойностите на теча
  • Анализ на тенденциите
  • Виртуално или физическо зониране на мрежата
  • Стъпка тест
  • Акустична корелация
  • Настройка на подвижна или фиксирана система за корелация


Login / Register
Език:
Последвайте ни: